Plán akcí červen 2019

  5.6.

9:30

Sportovní hry na školním hřišti - jízda na koloběžkách, skákání v pytli, hod míčkem, běh

  5.6.

10.6.

9:00

Spec.pedagog v MŠ - Kopretiny a Včelky

Spec.pedagog v MŠ - Sluníčka a Berušky

13.6.

7:30

Výlet do zámku Lysice - divadlo Princ Bajaja, dílničky

14.6.

8:00

Sférické kino - přeloženo z 23.5.

19.6.

7:30

Den s Policií ČR - Boskovice + vycházka k hradu

a zámku s pobytem v zámeckém parku

24.6.

15:00

Slavnostní rozloučení s předškoláky

Dopravní hrátky s divadlem Kejkle, malování na obličej

 

 

 

Plán akcí květen 2019

DATUM

ČAS

AKCE

2.5.

10:00

Hrajeme pohádku pro prvňáčky - dramatizace klasických pohádek v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“

3.5.

9:30

Hrajeme pohádku pro Kopretiny a Včelky

6.5.

9:30

Hrajeme pohádku pro Sluníčka  a Berušky

9.5.

9:00

Dárek pro maminku - divadlo Úsměv  MŠ

10.5.

9:45 - 10:30

Cvičení s předškoláky v tělocvičně ZŠ - Sluníčka a Berušky

14.5.

9:30

„O princezně, Luciášovi a makových buchtách“ - divadlo v sokolovně

14.5.

10:00 -16:00

Zápis do MŠ I a II.

17.5.

9:45 - 10:30

Cvičení s předškoláky v tělocvičně ZŠ - Kopretiny a Včelky

20.5.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně - Sluníčka a Berušky

21.5.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně - Kopretiny a Včelky

23.5.

8:00 - 11:30

Sférické kino v MŠ

30.5.

9:30

Návštěva restaurace Kopeček - pohár ke Dni dětí

13.5.22.5.

27.5.

 

15.5.29.5.

 

9:00

Speciální pedagog v MŠ - 1.pavilon

 

2.pavilon

Plán akcí duben 2019

DATUM

ČAS

AKCE

1.4.,3.4.,10.4.,15.4.,

17.4.,24.4.,29.4.,

9:00

Spec. pedagog v MŠ

2.4.

10:15

Návštěva městského úřadu + čtení p. starostky Sluníčka a Berušky

3.4.

10:15

Návštěva městského úřadu + čtení p. starostky

Kopretiny a Včelky

9.4.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně - Sluníčka

a Berušky

11.4.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně - Kopretiny

a Včelky

12.4.

9:00

Jarní zahrádka - divadlo Úsměv v MŠ

16.4.

15:00

Jarní tvořivá dílnička s rodiči a dětmi

 

17.4. , 18.4.

 

9:30

 

Den Země - úklid v okolí MŠ (dle počasí)

25.4.

10:00

O statečném kováři Matějovi - kino Blansko

26.4.

8:30

Fotografování dětí na tablo + společná fotografie dětí

Plán akcí březen 2019

DATUM

ČAS

AKCE

4.3.

9:00 -10:00

Spec.pedagog v MŠ - Berušky a Sluníčka

6.3.

9.00 -10:00

Spec.pedagog v MŠ - Kopretiny a Včelky

 

8.3.

 

9:45-10:30

 

Cvičení s předškoláky v tělocvičně ZŠ - Sluníčka a Berušky

13.3.

9:00 - 10:00

Spec.pedagog v MŠ - Kopretiny a Včelky

14.3.

10:00

Návštěva 1. třídy ZŠ - předškoláci

15.3.

9:45 - 10:30

Cvičení s předškoláky v tělocvičně ZŠ - Kopretiny a Včelky

18.3.

9:00 - 10:00

Spec.pedagog v MŠ - Sluníčka a Berušky

19.3.

8:45

Jarní zpívánky s kytarou - hudební vystoupení

20.3.

9:00 - 10.00

Spec.pedagog v MŠ - Kopretiny a Včelky

20.3.

15:30

Beseda pro rodiče na téma:

„Jak vést děti k zodpovědnosti“

21.3.

10:30

Vítání jara -  vynášení Moreny

22.3.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně - Sluníčka

 a Berušky

25.3.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně- Kopretiny

 a Včelky

27.3.

9:00 - 10:00

Spec.pedagog v MŠ - Sluníčka a Berušky

Plán akcí únor 2019

 

   
DATUM

ČAS

AKCE

8.2.

10:00 - 10:45

Cvičení s předškoláky v tělocvičně ZŠ -Sluníčka, Berušky

   

 

18.2.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně -Kopretiny a Včelky  

     

18.2.

9:00-10:00

Individuální práce s předškoláky - spec.pedagog ze ZŠ-Sluníčka a Berušky  

19.2.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně

- Sluníčka a Berušky  

20.2.

9:00-10:00

Individuální práce s předškoláky - spec.pedagog ze ZŠ-Kopretiny a Včelky  

21.2.

9:00

Karneval

22.2.

10:00-10:45

Cvičení s předškoláky v tělocvičně ZŠ

 -  Kopretiny a Včelky  

26.2.

9:00

Muzikantská pohádka - divadlo Úsměv v MŠ

27.2.

9:00-10:00

Individuální práce s předškoláky - spec.pedagog ze ZŠ - Sluníčka a Berušky

27.2.

16:00

Schůzka pro rodiče předškoláků

Plán akcí leden 2019

DATUM

ČAS

AKCE

 

9.1.

15:15

Beseda pro rodiče předškoláků - Co má umět předškolák před vstupem do ZŠ

 

10.1.

10:00

My tři králové - poslech příběhu a návštěva rájeckého kostela

 

11.1.

10:00 - 10:45

Cvičení předškoláků v tělocvičně ZŠ - Sluníčka a Berušky

 

14.1.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně - Sluníčka a Berušky

 

15.1.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně - Kopretiny a Včelky

 

18.1.

10:00-10:45

Cvičení předškoláků v tělocvičně ZŠ - Kopretiny a Včelky

 

22.1.

9:00

Jak se pejsek rozstonal - divadlo Úsměv v MŠ

 

Plán akcí prosinec 2018

DATUM

ČAS

AKCE

5.12.

8:00-10:00

Mikulášská nadílka v MŠ

6.12.

10:30

Vánoční rybička - divadlo Úsměv v MŠ

10.12.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně - téma Vánoce -Sluníčka a Berušky

13.10.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně  - téma Vánoce- Kopretiny a Včelky

17.12.

9:00

Ježíškovo nadělování v MŠ

17.12.

15:00

Tvořivá dílna pro rodiče a děti, posezení s rodiči a dětmi u koled - Berušky

18.12.

15:00

Tvořivá dílna pro rodiče a děti, posezení s rodiči a dětmi u koled - Sluníčka,Kopretiny,Včelky

19.12.

9:00

Kino v MŠ - promítání pohádky Maxík a vánoční dobrodružství na interaktivní tabuli - Sluníčka

a Berušky

20.12.

9.00

Kino v MŠ - promítání pohádky Maxík a vánoční dobrodružství na interaktivní tabuli - Kopretiny

 a Včelky

Plán akcí listopad 2018

DATUM

ČAS

AKCE

2.11.

9:45 - 10:30

Cvičení s předškoláky v tělocvičně ZŠ - Sluníčka a Berušky

6.11.

10:45 -11.30

Vyšetření očí u přihlášených dětí

8.11.

9:30

Zatoulané pohádky - divadelní soubor Ondráš v sokolovně

9.11.

9:45 - 10.30

Cvičení s předškoláky

tělocvičně ZŠ - Kopretiny a Včelky

 

 

 

19.11.

10:00

Beseda pro předškoláky  v knihovně - Sluníčka

a Berušky

20.11.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně - Kopretiny

a Včelky

22.11.

10:30

Pohádka o myslivci Martinovi - divadlo Úsměv v MŠ

27.11.

9:00

Nemocnice pro plyšáky

26.11.

28.11.

29.11.

30.11.

9:00

Paní doktorka ( zdravotní sestra ) čte dětem - pohádka z lékařského prostředí ( projekt Celé Česko čte dětem )

Plán akcí říjen 2018

DATUM

ČAS

AKCE

1.-12.10.

 -------

Máme rádi ovoce a zeleninu - poznávání,ochutnávky, tvoření , výstava - barevné dny

5.10.

9.45-10:30

Cvičení předškoláků v tělocvičně ZŠ - Sluníčka a Berušky

8.10.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně -  Sluníčka a Berušky

9.10.

10:00

Beseda pro předškoláky v knihovně - Kopretiny a Včelky

12.10.

9:45 -10:30

Cvičení s předškoláky v tělocvičně ZŠ- Kopretiny a Včelky

15.-19.10.

 -------

Výroba dráčků - pouštění

25.10.

9.00

Krakonošova houbovka-Divadlo Úsměv v MŠ

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 237

msrajec@email.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Eu_ucebnyDalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text