Škola

Mateřská škola

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

Albert Einstein

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ I a MŠ II pro šk.r. 2022/2023

Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí a jejich rozdělení do tříd

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

připomínáme informační schůzky v jednotlivých třídách dne 9.6.2022 v 16:30 hod./ bez dětí/ a 13.6. 2022 v době od 10:00 -11:00 hod. s Vašimi dětmi.

viz Doplňující informace k zápisu

Navýšení cen stravného pro stávající strávníky

Vážení,
od 1.6.2022 budou navýšeny ceny stravného. Zdražení se týká žáků základní, mateřské školy i zaměstnanců.
Navýšení u jednotlivých kategorií je následující:

Děti MŠ do 6 let včetně předškoláků o 4,- Kč = 49,- Kč - celodenní stravování
Děti MŠ 7 let o 4,- Kč = 51,- Kč - celodenní stravování

V souvislosti se zvýšením cen je třeba upravit si limit inkas. První navýšená inkasa budou provedena již tento měsíc, k 20.5.2022.
Prosím Vás tedy o kontrolu stávajících limitů, které máte nastaveny ve svých bankovních ústavech.

Doporučená výše limitů inkas:

Děti MŠ do 6 let  1.400,-  Kč/ včetně školného /
Děti MŠ předškoláci 1.100,- Kč
Děti MŠ 7 let  1.200,- Kč

Pavlína Serbousková
Vedoucí stravování ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
tel. 728 643 984
e-mail: p.serbouskova@zs-rajec.cz

Informace ke stravování pro nově přijaté děti

ZDE PROSÍM OTEVŘETE

Informace k prázdninovému provozu

Prazdninovy-provoz

Doplňující informace k zápisu

Vážení rodiče,

veškerou dokumentaci, kterou je potřeba přiložit k elektronickému zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání zašlete jako přílohu v emailu na adresu:

dobesova@zs-rajec.cz .     Do předmětu napište – zápis MŠ – dokumenty

Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzení s registračním číslem, které bude zároveň kódem pro Vaše dítě na seznamu přijatých či nepřijatých dětí. Jména dětí se

zveřejňovat nebudou. V případě podání přihlášky poštou nebo osobně Vám registrační kód bude zaslán.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dětí a rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno na webových stránkách mateřské školy a přímo v budově MŠ do 30 dnů, nejpozději

do 6.6.2022.

Pro všechny rodiče přijatých dětí proběhne:

 • informační schůzka 9.6.2022 v jednotlivých třídách MŠ v 16:30 hodin / bez dětí /

 • možnost prohlédnout si MŠ se svými dětmi bude možné 13.6.2022 v době od 10:00 do 11:00 hodin.

Zápis do MŠ na školní rok 2022/23

 Deti

277703935_722814849101858_1172435910566563950_n

ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU NALEZNETE ZDE.

Informace k výletu

Ferda-aktualni

Velkonoční výzva

Velikonocee

Velikonoce-i   Velikonoce-ii   Velikonoce

Informace o platbách systémem Edupage

Vážení rodiče,

od měsíce dubna budou probíhat veškeré platby přes systém edupage.
Prosím Vás tedy o vyplnění čísla účtu, na který se budou vracet případné přeplatky za divadla, výtv. potřeby a akce školy.

Postup vyplnění:

modul platby-moje platby-nastavení plateb-uložit změny.

Tento krok je třeba udělat pouze na počítači, ne v mob. aplikaci !
Pro platbu přes apl. EduPage, prosím, v platbách klikněte na "domeček", následně se Vám zobrazí veškeré podklady k platbě.
Děti mají dva var. symboly:

 • jeden do školní jídelny, o kterém Vás informovala pí. Serbousková

 • druhý na potřeby školky, který uvidíte při provádění platby.

Prosím všechny rodiče, aby vyplňovali příslušný var. symbol při platbě, který je důležitý ke správnému zařazení platby. Předejdeme tím zbytečným komplikacím.

Vždy se Vám ukáže částka, kterou je potřeba zaplatit, s dostatečným předstihem.

Při nejasnostech nebo problémech mě neváhejte kontaktovat.

Prosím o zpětnou vazbu krátkou odpovědí, zda berete na vědomí.

Děkuji

Bc.Romana Bezděková
vedoucí ekonomického úseku

Tel.:733 546 472

bezdekova@zs-rajec.cz

Omlouvání dětí Edupage

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o zavedení docházkového systému EduPage pro omlouvání Vašich dětí. V průběhu měsíce listopadu jste dostali prvotní informaci o zkušebním provozu spolu s přihlašovacími údaji na Vaše e-mailové adresy. Tyto přístupy najdete ve Vašem e-mailu pod vyhledáním EduPage.

Tento docházkový systém slouží k větší přehlednosti omlouvání Vašich dětí z předškolního vzdělávání, jak pro nás, tak i pro Vás.

Postup při omlouvání Vašich dětí: přihlášení pod Vašimi přihlašovacími údaji-sekce docházka-přidat elektronickou omluvenku-důvod nepřítomnosti-zadání datumu od-do-uložit.

Omlouvání formou sms nadále zůstává, ale i po této formě omluvenky je nutné provést v ten den výše uvedené.

Děkuji a za MŠ Lenka Přikrylová.

Informace k provozu MŠ od 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

zasíláme informace k provozu MŠ od 1.9.2021 dle pokynů MŠMT:

 • V MŠ se děti netestují.

 • Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku.

 • Respirátor v MŠ (uvnitř budovy) nadále musí nosit pouze rodiče a všechny dospělé osoby, které MŠ navštěvují.

 • Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v MŠ.

 • Doporučujeme omezit pohyb rodičů v prostorách školy na co nejkratší dobu, nevstupovat do prostor sociálních zařízení a heren pro děti.

 • Aktualizovat kontakty (na rodiče).

 • Do MŠ je zakázán vstup infekčně nemocným osobám - ty musí zůstat doma.

 • Akce školy s účastí cizích osob budou na určitou dobu omezeny, aby se zabránilo vstupu uvedených osob do budovy MŠ.

 • MŠ (či obdobná instituce) nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let a vrátily se ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě.

Děkujeme za respektování pravidel, které umožní příjemný návrat a následný průběh nového školního roku.

                                                                                                                                                                        Mgr. Jiří Koumar, ředitel školy

Informace pro rodiče všech dětí

Vážení rodiče,
prosíme Vás o vyplnění a odevzdání přihlášky ke stravování pro školní rok 2021/2022 a provedeni platby na měsíc září, pokud jste tak ještě neučinili.Částka pro platbu zůstává stejná.
Týká se i dětí, které již MŠ navštěvují.
Také nahlédněte do webových stránek MŠ,do sekce Informace pro rodiče - Co potřebují děti do MŠ.Došlo zde k menším změnám.
Děkujeme a už se moc těšíme na 1.září.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

1. 9.2021  nastoupí Vaše děti poprvé do naší mateřské školy,  a proto Vám chceme sdělit základní informace týkající se organizačních záležitostí. Velice nás mrzí, že Vám nebylo v souvislosti s koronavirovou pandemií a zároveň prázdninovou rekonstrukcí mateřské školy umožněno navštívit  prostory našich tříd, proto se s nimi můžete seznámit alespoň prostřednictvím našich webových stránek pod hlavičkou – Fotogalerie.

Všechny potřebné informace najdete na našich webových stránkách:

Informace o platbách za stravné a přihlášku ke stravování včetně způsobu odhlašování obědů najdete pod hlavičkou -  Stravování.

Co všechno potřebují děti při nástupu do mateřské školy je uvedeno pod hlavičkou - Pro rodiče.

Organizace dne v jednotlivých třídách je uvedena pod hlavičkou -  Pro rodiče. 

Fotografie z různých akcí naší školy budou průběžně vkládány pod hlavičkou -  Akce MŠ ve fotografiích 2020/21.

V průběhu školního roku budeme aktuální informace uvádět na webových stránkách pod hlavičkou  - Aktuality

a také na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Tyto informace, prosíme, pravidelně sledujte.

V případě dotazů a konkrétnějších informací můžete využít:

 • Emailovou adresu  msrajec@email.cz  - kdykoliv
 • Telefonní kontakt na jednotlivé třídy v termínu od 24. 8. 2020

Těšíme se na Vaše děti i na spolupráci s Vámi.

Kolektiv mateřské školy.

Instruktážní video k testování

Vážení rodiče,

v odkaze najdete instruktážní video k testování dětí, které jste společně s podrobnějšími informaci obdrželi již prostřednictvím elektronické pošty.

instruktážní video

Prodloužení opatření a změny v komunikaci s rodiči

Vážení rodiče,

na základě informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se vzhledem k nepříznivé epidemické situaci prodlužuje opatření o zákazu osobní přítomnosti dětí v mateřské škole do 11. 4. 2021.

Pro přehlednější komunikaci mezi rodiči a třídami jsme založily nové třídní maily. Prosíme Vás, o využívání těchto e-mailů:

                            Sluníčka:    slunicka@zs-rajec.cz

                            Berušky:    berusky@zs-rajec.cz

                          Kopretiny:  kopretiny@zs-rajec.cz

                               Včelky:       vcelky@zs-rajec.cz

Děkujeme moc za spolupráci a přejeme krásné a pohodové Velikonoce ve zdraví.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 237

msrajec@email.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text