Škola

Mateřská škola

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

Albert Einstein

Provoz mateřské školy v době Vánočních prázdnin

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

UZAVŘENÍ MŠ I. a II. V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN:

 

OD - 23.12.2020

DO - 31.12.2020

 

PROVOZ V NOVÉM ROCE OD -  4.1.2021

 

VŠEM DĚTEM I RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ  VÁNOCE PROŽITÉ VE ZDRAVÍ A POHODĚ.

Uzavreni

Čertoviny v MŠ

127501204_374485623641654_6127784165034313019_n

!!!Aktuální informace pro rodiče!!!

Vážení rodiče,

věnujte pozornost informacím, které jsou platné od 1.9.2020

pro šk.rok 2020/2021 z důvodu prevence proti šíření koronaviru.

 

Prosíme o jejich dodržování, jde o ochranu zdraví nás všech

      

 • Před zazvoněním a vstupem do budovy použijte každý den dezinfekci na ruce umístěnou před vchodem – chráníte tak děti, sebe i personál

 

 • § Použití roušek v budově školy je na zvážení každého z Vás s ohledem na aktuální riziko možnosti nákazy ve Vašem blízkém okolí

 

 • § Dodržujte odstupy mezi ostatními rodiči v areálu školy, neshlukujte se v šatnách, doporučujeme přítomnost 2 rodičů a 2 dětí najednou, choďte tedy do MŠ s dostatečným předstihem, aby Vás nezaskočilo čekání

 

 • Žádáme rodiče nových dětí, aby s dětmi nevstupovali do tříd, rozloučili se v šatně a předali dítě  učitelce  – chápeme, že to nebude pro nové děti i jejich rodiče vůbec lehké, ale nechceme ohrozit zdraví ostatních dětí ve třídě – zdržte se na nezbytně nutnou dobu

 

 • § Pokud to půjde, nevoďte zbytečně do MŠ mladší sourozence, především miminka. Zajistěte si jejich ranní či odpolední hlídání – Pokuste se dodržet pravidlo 1 rodič + 1 dítě

 

 • Vysvětlete svým dětem, že se nebudou vítat podáním ruky, jak byly zvyklé a před vstupem do třídy je pošlete ruce řádně umýt

 

 • V šatně neprodlužujte loučení s dítětem, a co nejdříve šatnu opusťte

 

 • Pokud budete mít potřebu hovořit s učitelkami, rozhovor neprodlužujte a snažte se dodržovat doporučený odstup

 

 • Nesnažte se zatajit jakékoliv respirační onemocnění dětí, v případě výskytu respiračních příznaků jsme nuceni, v rámci ochrany zdraví ostatních, Vás kontaktovat, dítě izolovat

a požadovat okamžité vyzvednutí dítěte – v tomto případě musí mít všechny děti

i personál ochranné roušky do doby vyjádření lékaře, o jaké onemocnění se jedná. V každém případě jste nám povinni tuto informaci neprodleně sdělit

-          právě pro tento případ je nutné zajistit dětem plastový box se dvěma rouškami, které prošly desinfekcí a tento box uložit do skříněk v šatně.

 

Pro personál mateřské školy platí podobná opatření, daná MŠMT, týkající se zpřísněných hygienických podmínek, které všichni musíme striktně dodržovat.

Věříme, že veškerá opatření nejsou pro Vás úplně jednoduchá, ale doufáme, že při dodržování těchto zásadních podmínek, se podaří tuto koronavirovou situaci brzy zvládnout.

Uvědomte si, že bezpříznakové děti mohou být potencionálními přenašeči a být tak rizikem pro starší generaci žijící ve Vašem i našem okolí. Je přece v zájmu nás všech předejít případnému uzavření jednotlivých tříd nebo celé mateřské školy.

Nepodceňujte proto tato doporučení. V případě zhoršení podmínek v našem blízkém okolí může dojít ke zpřísnění opatření. Sledujte proto aktuální informace v šatnách i na webu školy.

                                                                            Za pochopení děkuje celý personál mateřské školy.

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

1. 9.2020  nastoupí Vaše děti poprvé do naší mateřské školy,  a proto Vám chceme sdělit základní informace týkající se organizačních záležitostí. Velice nás mrzí, že Vám nebylo v souvislosti s koronavirovou pandemií a zároveň prázdninovou rekonstrukcí mateřské školy umožněno navštívit  prostory našich tříd, proto se s nimi můžete seznámit alespoň prostřednictvím našich webových stránek pod hlavičkou – Fotogalerie.

Všechny potřebné informace najdete na našich webových stránkách:

Informace o platbách za stravné a přihlášku ke stravování včetně způsobu odhlašování obědů najdete pod hlavičkou -  Stravování.

Co všechno potřebují děti při nástupu do mateřské školy je uvedeno pod hlavičkou - Pro rodiče.

Organizace dne v jednotlivých třídách je uvedena pod hlavičkou -  Pro rodiče. 

Fotografie z různých akcí naší školy budou průběžně vkládány pod hlavičkou -  Akce MŠ ve fotografiích 2020/21.

V průběhu školního roku budeme aktuální informace uvádět na webových stránkách pod hlavičkou  - Aktuality

a také na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Tyto informace, prosíme, pravidelně sledujte.

V případě dotazů a konkrétnějších informací můžete využít:

 • Emailovou adresu  msrajec@email.cz  - kdykoliv
 • Telefonní kontakt na jednotlivé třídy v termínu od 24. 8. 2020

Těšíme se na Vaše děti i na spolupráci s Vámi.

Kolektiv mateřské školy.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 237

msrajec@email.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text