Škola

Mateřská škola

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

Albert Einstein

Vánoční prázdniny

Vanocni-provoz

Informace k provozu MŠ od 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

zasíláme informace k provozu MŠ od 1.9.2021 dle pokynů MŠMT:

 • V MŠ se děti netestují.

 • Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku.

 • Respirátor v MŠ (uvnitř budovy) nadále musí nosit pouze rodiče a všechny dospělé osoby, které MŠ navštěvují.

 • Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v MŠ.

 • Doporučujeme omezit pohyb rodičů v prostorách školy na co nejkratší dobu, nevstupovat do prostor sociálních zařízení a heren pro děti.

 • Aktualizovat kontakty (na rodiče).

 • Do MŠ je zakázán vstup infekčně nemocným osobám - ty musí zůstat doma.

 • Akce školy s účastí cizích osob budou na určitou dobu omezeny, aby se zabránilo vstupu uvedených osob do budovy MŠ.

 • MŠ (či obdobná instituce) nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let a vrátily se ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě.

Děkujeme za respektování pravidel, které umožní příjemný návrat a následný průběh nového školního roku.

                                                                                                                                                                        Mgr. Jiří Koumar, ředitel školy

Informace pro rodiče všech dětí

Vážení rodiče,
prosíme Vás o vyplnění a odevzdání přihlášky ke stravování pro školní rok 2021/2022 a provedeni platby na měsíc září, pokud jste tak ještě neučinili.Částka pro platbu zůstává stejná.
Týká se i dětí, které již MŠ navštěvují.
Také nahlédněte do webových stránek MŠ,do sekce Informace pro rodiče - Co potřebují děti do MŠ.Došlo zde k menším změnám.
Děkujeme a už se moc těšíme na 1.září.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

1. 9.2021  nastoupí Vaše děti poprvé do naší mateřské školy,  a proto Vám chceme sdělit základní informace týkající se organizačních záležitostí. Velice nás mrzí, že Vám nebylo v souvislosti s koronavirovou pandemií a zároveň prázdninovou rekonstrukcí mateřské školy umožněno navštívit  prostory našich tříd, proto se s nimi můžete seznámit alespoň prostřednictvím našich webových stránek pod hlavičkou – Fotogalerie.

Všechny potřebné informace najdete na našich webových stránkách:

Informace o platbách za stravné a přihlášku ke stravování včetně způsobu odhlašování obědů najdete pod hlavičkou -  Stravování.

Co všechno potřebují děti při nástupu do mateřské školy je uvedeno pod hlavičkou - Pro rodiče.

Organizace dne v jednotlivých třídách je uvedena pod hlavičkou -  Pro rodiče. 

Fotografie z různých akcí naší školy budou průběžně vkládány pod hlavičkou -  Akce MŠ ve fotografiích 2020/21.

V průběhu školního roku budeme aktuální informace uvádět na webových stránkách pod hlavičkou  - Aktuality

a také na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Tyto informace, prosíme, pravidelně sledujte.

V případě dotazů a konkrétnějších informací můžete využít:

 • Emailovou adresu  msrajec@email.cz  - kdykoliv
 • Telefonní kontakt na jednotlivé třídy v termínu od 24. 8. 2020

Těšíme se na Vaše děti i na spolupráci s Vámi.

Kolektiv mateřské školy.

Instruktážní video k testování

Vážení rodiče,

v odkaze najdete instruktážní video k testování dětí, které jste společně s podrobnějšími informaci obdrželi již prostřednictvím elektronické pošty.

instruktážní video

Prodloužení opatření a změny v komunikaci s rodiči

Vážení rodiče,

na základě informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se vzhledem k nepříznivé epidemické situaci prodlužuje opatření o zákazu osobní přítomnosti dětí v mateřské škole do 11. 4. 2021.

Pro přehlednější komunikaci mezi rodiči a třídami jsme založily nové třídní maily. Prosíme Vás, o využívání těchto e-mailů:

                            Sluníčka:    slunicka@zs-rajec.cz

                            Berušky:    berusky@zs-rajec.cz

                          Kopretiny:  kopretiny@zs-rajec.cz

                               Včelky:       vcelky@zs-rajec.cz

Děkujeme moc za spolupráci a přejeme krásné a pohodové Velikonoce ve zdraví.

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 237

msrajec@email.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text