Informace pro rodiče

Plánovanou nepřítomnost dítěte a odchody dětí po obědě budou rodiče zapisovat do sešitů, které jsou uloženy v šatně na okně, nejméně den předem. Pokud rodič nahlásí , že půjde dítě po obědě ten den ráno, může si svačinku vyzvednout přesně v  14:45 hod. v jednotlivých třídách, v době, kdy je vydávána i ostatním dětem. Proto je vhodné plánovat odchody dětí po obědě dopředu a v tom případě nebude svačina účtována.

Děti, které budou chodit po obědě pravidelně, budou odebírat a hradit  pouze přesnídávku a oběd. Odpolední svačina jim nebude vydávána.

V případě neočekávané nepřítomnosti nebo nemoci je možné dítě omluvit telefonicky nejpozději do 13:30 hod./ viz v  uvedené hodiny níže/ a vyzvednout si stravu  pouze první den do jídlonosiče. Pokud nebude dítě řádně omluveno po dobu 14 dnů, dochází tímto k porušení školního řádu a bude zahájeno řízení  o vyloučení dítěte z MŠ. Strava bude 14 dnů účtována, poté bude odhlášena.

Dítě by mělo mít vhodné oblečení a obutí jak do třídy, tak pro pobyt venku.

Všechny věci musí být označené, aby nedocházelo ke zbytečným záměnám a ztrátám.

Z hygienických  a bezpečnostních důvodů nedávejte dětem do třídy žádné hračky z domu, děti také potom zbytečně pláčou, pokud se s hračkou něco stane nebo se ztratí.

Je nezbytné, aby dítě při nástupu do MŠ zvládalo základní hygienické a společenské návyky /samostatné používání WC, kapesníku, používání lžíce u jídla a pití z hrnečku,  používání plen je nepřípustné! /

Sledujte pozorně informace na nástěnkách v šatně, týkající se aktuálního dění a akcí v MŠ a také znění školního řádu, který je k dispozici v šatnách jednotlivých tříd.

Do kolektivu budou přijímány pouze zdravé děti – i  hustá zelená rýma je infekce!

Telefonické omlouvání dětí:

MŠ - 516432237

ZŠ - 516432029  

Školní jídelna: ZŠ   -  516432052

                     

Telefonické omlouvání dětí:  do MŠ pouze v tuto dobu:      6:00 –   8:00 hod.

                                                                                                           12:00 – 13:30 hod.

                                                 

Prosíme rodiče o dodržování doby omlouvání dětí, aby nedocházelo k narušování výchovné práce.

Za pochopení děkují všechny učitelky MŠ.

Poplatky v MŠ

Měsíční poplatek za škoné v mateřské škole pro školní rok 2017/2018 byl stanoven částkou 240,-

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

Stravné:

Děti 3 - 6 roků ............34,- Kč/den
Děti 7 - 10 roků ..........36,- Kč/den

Co s sebou při nástupu do MŠ

Do třídy:

přezůvky s pevnou patou
pohodlné oblečení na hry a činnosti
pyžamo na spaní
papírové kapesníky

–        1x velké balení (10 balíčků)

–        2x vytrhávací krabice

malé balení vlhčených ubrousků
porcelánový hrneček na pití
100 Kč na výtvarné potřeby

500 Kč na akce školy v 1.pololetí (divadla apod.) - bude vybíráno v  tyto dny: 20. a 21.9.2017

Na druhé pololetí bude vybírána stejná částka, termín bude upřesněn.

Na zahradu a pobyt venku:

tričko s krátkým rukávem
teplákovou soupravu, kšiltovku
botasky
v zimním období oteplené kalhoty nebo kombinézu

Vše dětem označte a uložte do plátěných pytlíků do skříňky v šatně.

Na cvičení – pouze předškoláci:
(cvičení v tělocvičně ZŠ)

tričko s krátkým rukávem
kraťasy
tepláky
ponožky
cvičky

Označené věci na cvičení vložte do plátěných pytlíků – budou uloženy v koši ve třídě.

Organizace dne v jednotlivých třídách

Organizace dne v Beruškách

Organizace dne v Kopretinách

Organizace dne ve Sluníčkách

Organizace dne ve Včelkách

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 237

msrajec@email.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Projekty

Eu_ucebnyZsraje1Logolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text