Základní informace pro rodiče

Je nezbytné, aby dítě při nástupu do MŠ zvládalo základní hygienické a společenské návyky /samostatné používání WC, kapesníku, používání lžíce u jídla a pití z hrnečku /

* Dítě by mělo mít vhodné oblečení a obutí jak do třídy, tak pro pobyt venku. Všechny věci musí být označené jménem nebo značkou, aby nedocházelo ke zbytečným záměnám a ztrátám.

Z hygienických  a bezpečnostních důvodů nedávejte dětem do třídy žádné hračky z domu. Předejdete tak zbytečnému zklamání vašich dětí, pokud se s hračkou něco stane nebo se ztratí. Mateřská škola za tyto věci nenese žádnou zodpovědnost!

* Nepřítomnost dětí v mateřské škole je třeba nahlásit sms zprávou, telefonicky nebo osobně ve třídě, zároveň je nutné odhlásit dítě ze stravy dle informací vedoucí stravování, nejpozději do 12:30 hod. předešlého dne. Pokud rodič nahlásí , že půjde dítě po obědě v uvedený  den ráno, může si svačinku vyzvednout  ve 14:45 hod. v jednotlivých třídách, tj, v době, kdy je vydávána i ostatním dětem. Proto je vhodné plánovat odchody dětí po obědě dopředu a v tom případě nebude svačina účtována.

Děti, které budou chodit po obědě pravidelně, budou odebírat a hradit  pouze přesnídávku a oběd. Odpolední svačina jim nebude vydávána ani účtována.

V případě neočekávané nepřítomnosti nebo nemoci je možné vyzvednout si stravu  pouze první den do jídlonosiče/viz. Informace o stavování/

Pokud nebude dítě řádně omluveno  po dobu 14 dnů, dochází tímto k porušení školního řádu a je to důvod k zahájení řízení  o vyloučení dítěte z MŠ. (Netýká se dětí s povinnou školní docházkou)

* Sledujte pozorně informace na nástěnkách v šatnách, týkající se aktuálního dění a akcí v MŠ, a také  se seznamte se školním řádem, který je k dispozici v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách v sekci "Dokumenty"

Do kolektivu budou přijímány pouze zdravé děti – viz. "Informační brožura pro rodiče", kterou obdrží při nástupu do MŠ.

Telefonické omlouvání dětí

 Telefonicke-omlouvani-deti

 

Školní jídelna ZŠ   -  516432052

Prosíme rodiče o dodržování doby omlouvání dětí, aby nedocházelo k narušování výchovné práce.

Za pochopení děkují všechny učitelky MŠ.

Poplatky v MŠ

Školné:

Měsíční poplatek za škoné v mateřské škole pro školní rok 2020/2021 byl stanoven částkou 240,- Kč.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

Stravné:

Děti 3 - 6 roků ............ bude upraveno od 1. 9. 2020
Děti 7 - 10 roků .......... bude upraveno od 1. 9. 2020

Co s sebou při nástupu do MŠ

Do třídy:

přezůvky s pevnou patou
pohodlné oblečení na hry a činnosti
pyžamo na spaní
papírové kapesníky

–        2x velké balení (10 balíčků)

–        2x vytrhávací krabice

velké balení vlhčených ubrousků

plastový hrneček na zahradu

porcelánový hrneček do třídy

1 balení papírů do kopírky

100 Kč na výtvarné potřeby - bude vybíráno zároveň s částkou 600,- Kč na akce školy

600 Kč na akce školy v 1.pololetí (divadla, výlety apod.) - bude vybíráno v  tyto dny: 16. a 17. září 2020

700 Kč na akce školy ve 2.pololetí - bude vybíráno 19. a 20. února 2020

Na zahradu a pobyt venku:

tričko s krátkým rukávem
teplákovou soupravu, kšiltovku
botasky
v zimním období oteplené kalhoty nebo kombinézu

Vše dětem označte a uložte do plátěných pytlíků do skříňky v šatně.

Na cvičení – pouze předškoláci:
(cvičení v tělocvičně ZŠ)

tričko s krátkým rukávem
kraťasy
tepláky
ponožky
cvičky

Označené věci na cvičení vložte do plátěných pytlíků – budou uloženy ve třídě.

Z důvodu častého zaměňování věcí u dětí JE NUTNÉ vše označit JMÉNEM NEBO ALESPOŇ MONOGRAMEM.

Všechny věci, kromě finančních částek, přineste do 4. 9. 2020

Organizace dne v jednotlivých třídách

Organizace-dne-ve-Včelkách

Organizace-dne-v-Kopretinách

Organizace-dne-ve-Sluníčkách

Organizace-dne-v-Beruškách

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 237

msrajec@email.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text