Základní informace pro rodiče

Je nezbytné, aby dítě při nástupu do MŠ zvládalo základní hygienické a společenské návyky /samostatné používání WC, kapesníku, používání lžíce u jídla a pití z hrnečku /

* Dítě by mělo mít vhodné oblečení a obutí jak do třídy, tak pro pobyt venku. Všechny věci musí být označené jménem nebo značkou, aby nedocházelo ke zbytečným záměnám a ztrátám.

Z hygienických  a bezpečnostních důvodů nedávejte dětem do třídy žádné hračky z domu. Předejdete tak zbytečnému zklamání vašich dětí, pokud se s hračkou něco stane nebo se ztratí. Mateřská škola za tyto věci nenese žádnou zodpovědnost!

Plánovanou nepřítomnost dítěte a odchody dětí po obědě je třeba hlásit předem, nejpozději do 13:30 hod. předešlého dne. Pokud rodič nahlásí , že půjde dítě po obědě v uvedený  den ráno, může si svačinku vyzvednout  ve 14:45 hod. v jednotlivých třídách, tj, v době, kdy je vydávána i ostatním dětem. Proto je vhodné plánovat odchody dětí po obědě dopředu a v tom případě nebude svačina účtována.

Děti, které budou chodit po obědě pravidelně, budou odebírat a hradit  pouze přesnídávku a oběd. Odpolední svačina jim nebude vydávána ani účtována.

V případě neočekávané nepřítomnosti nebo nemoci je možné vyzvednout si stravu  pouze první den do jídlonosiče/viz. Informace o stavování/

Pokud nebude dítě řádně omluveno  po dobu 14 dnů, dochází tímto k porušení školního řádu a je to důvod k zahájení řízení  o vyloučení dítěte z MŠ. Strava bude 14 dnů účtována bez možnosti vyzvednutí oběda, poté bude odhlášena a následně bude zahájeno řízení.

* Sledujte pozorně informace na nástěnkách v šatnách, týkající se aktuálního dění a akcí v MŠ, a také  se seznamte se školním řádem, který je k dispozici v šatnách jednotlivých tříd.

Do kolektivu budou přijímány pouze zdravé děti – i  hustá zelená rýma a zakysané oči jsou infekční!

Poplatky v MŠ

Školné:

Měsíční poplatek za škoné v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 byl stanoven částkou 400,- Kč.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

Stravné:

Děti 3 - 6 roků ............49,- Kč/den
Děti 7 - 10 roků ..........51,- Kč/den

Co s sebou při nástupu do MŠ

Do třídy:

přezůvky s pevnou patou
pohodlné oblečení na hry a činnosti
pyžamo na spaní
papírové kapesníky pro vlastní potřebu dětí - dle vlastního uvážení

plastový hrneček na zahradu

porcelánový hrneček do třídy

Na zahradu a pobyt venku:

tričko s krátkým rukávem
teplákovou soupravu

pokrývku hlavy dle počasí
boty dle počasí
v zimním období zateplené kalhoty, teplou bundu, popřípadě kombinézu, čepici, ochranu krku a rukavice

Vše dětem označte a uložte do plátěných pytlíků do skříňky v šatně.

Na cvičení – pouze předškoláci:
(cvičení v tělocvičně ZŠ)

tričko s krátkým rukávem
kraťasy
tepláky
ponožky
cvičky

Označené věci na cvičení vložte do plátěných pytlíků – budou uloženy ve třídě.

Organizace dne v jednotlivých třídách

Organizace-dne-ve-Včelkách

Organizace-dne-v-Kopretinách

Organizace-dne-ve-Sluníčkách

Organizace-dne-v-Beruškách

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 237

msrajec@email.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text