Informace o stravování

telefonní kontakt na školní jídelnu ZŠ   -  516432052

Platby za stravné jsou prováděny bezhotovostně, formou inkasních plateb ve prospěch účtu ZŠ: 101274596/0300.

Školní stravování při MŠ Rájec-Jestřebí od 25.5.2020

*        Žáci, kteří budou mít zájem o školní stravování RODIČE přihlásí pomocí aplikace www.strava.cz do pátku 22.5.2020 do 12:30 hodin.

*        Přihlašování i odhlašování obědů bude do konce školního roku 2019/2020,  probíhat stejným způsobem jako za standardního provozu,

          tedy aplikací www.strava.cz.

*        Onemocní-li dítě má první den nárok na oběd – přes výdejové okénko  ve školní jídelně od 11:15 do 11:45 hodin.

          Oběd bude vydán do náhradního termoobalu v hodnotě 7,- Kč. Částka za náhradní termoobal bude uhrazena při předání oběda

         v hotovosti – bude vydán doklad o zaplacení.

*        Před samotným stravováním si děti řádně umyjí ruce desinfekčním mýdlem, případně použijí desinfekci.

*        Pitný režim po celý den budou zajišťovat pedagogové.

*        Přesnídávku, oběd a svačinu budou mít děti k dispozici na tácu, včetně nápoje, ovoce, zeleniny. Výdej obědů zajišťují kuchařky

          mateřské školy v rouškách a jednorázových rukavicích.

*        Po opuštění jídelních stolečků budou stolky desinfikovány.

*        Školní jídelna při ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí užívá k desinfekci certifikované desinfekční prostředky schválené pro potravinářský provoz,

          distribuované firmou Hilso z Drnovic.

*        Jakékoli mimořádné situace ohledně stravování je možno řešit s vedoucí stravování primárně e-mailem serbouskova@zs-rajec.cz

          nebo na telefonu 733 170 093.

Veškeré aktuální informace týkající se stravování budou zveřejněny v posledním srpnovém týdnu. Sledujte webové stránky.

Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování pro školní rok 2019/2020 společně s informacemi o stravování si můžete stáhnout zde: 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 237

msrajec@email.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text