Informace o stravovaní

telefonní kontakt na školní jídelnu ZŠ   -  516432052

Platby za stravné jsou prováděny bezhotovostně, formou inkasních plateb ve prospěch účtu ZŠ: 101274596/0300. Záloha na září bude stržena k 20.8.2018.

     V případě nastavení limitu pro inkasní platby je doporučena tato výše limitu  (včetně školného):

     Kategorie 3 – 6 let, cena celodenní stravy         34,-Kč             1 100,-Kč

     Kategorie nad 7 let, cena celodenní stravy        36,-Kč            1 000,-Kč

Přeplatky jsou odesílány na účty, ze kterých jsou hrazeny, a to v červenci 2019.

Odhlašování dětí:

Stravu je třeba odhlásit den dopředu nejpozději do 13.30 hod.

Strávník má nárok na oběd pouze v případě, že je přítomen v mateřské  škole a první den nemoci. V tomto případě je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče v jídelně mateřské školy  v 11:15 hod., další dny nemoci je povinen oběd odhlásit.

V případě, že dítě mimořádně odchází domů po obědě, odpolední svačinka se  mu z provozních a hygienických důvodů po obědě nevydává. Může si ji přijít  vyzvednout v době výdeje odpolední svačinky z ve 14:45 hod.

Pokud nebude dítě v době své nepřítomnosti odhlášeno, obědy jsou za tyto ceny:

     Kategorie 3 – 6 let                                             58,-Kč               

     Kategorie nad 7 let                                            60,-Kč       

Při návratu po dlouhodobé nepřítomnosti je třeba stravu den dopředu přihlásit.

Další informace o provozu jídelny jsou uvedeny v provozním řádu školní kuchyně nebo se informujte přímo u vedoucí stravování nebo u paní učitelky.

V případě neprovedení inkasních plateb nebude Vaše dítě do školky přijato.

Pokud nastanou změny v údajích strávníka (číslo účtu, bydliště apod.), změnu nahlaste obratem vedoucí stravování.

Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování pro školní rok 2018/2019 společně s informacemi o stravování si můžete stáhnout zde: 

Přihláška_ke_stravování_MŠ_2018-2019

Jídelní lístek

Jiíelníček-29-10-2-11-2018

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 237

msrajec@email.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Projekty

Eu_ucebnyDalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text