Přihláška ke stravování

Pokyny k přihlášce ke stravování    Přihláška ke stravování

Informace o stravování

 

Zálohová platba na měsíc září 2021 proběhne v měsíci srpnu 2021 ve prospěch účtu 101274596/0300.

Limity pro inkasní platby od září 2021:
*Děti MŠ 3-6 let 1.300,- Kč /včetně školného/
*Děti MŠ 7 let 1.100,- Kč

Děti MŠ od 3-6 let mají stanovenou cenu celodenního stravování ve výši 45,- Kč.

Měsíční částka za stravné je povýšena o 240,- Kč školného.

Děti MŠ předškoláci a děti s odkladem jsou od platby školného osvobozeni.
Děti MŠ, kteří ve školním roce dosáhli 7 let věku mají výši celodenního stravování ve výši
47,- Kč.

Současně všechny rodiče žádáme o kontrolu, zda bylo inkaso provedeno a strávník je od 09/2020 přihlášen ke stravování.

Odhlašování dětí:

Stravu je třeba odhlásit jeden stravný den dopředu, nejpozději do 12.30 hodin, následujícími způsoby:

  1.  prostřednictvím terminálu,      
  2.  na stránkách www.strava.cz
  3.  osobně,  v kanceláři vedoucího stravování,
  4.  telefonicky
  5.  e-mailem: serbouskova@zs-rajec.cz

Strávník má nárok na oběd pouze v případě, že je ve škole, ale také v první den nemoci. V případě nemoci je možné si oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče v době od 11:00 do 11:30 hodin, další dny nemoci je povinnost strávníka ODHLÁSIT! Pokud rodiče nemocným dětem neodhlásí stravu, tato strava automaticky pokračuje. Po zjištění, že byla i nadále odebírána, bude doúčtován i režijní náklad. Režie žák neplatí, pokud navštěvuje školní zařízení. Tato částka je dotována ministerstvem školství. Rodič nese odpovědnost, včetně finanční, za neodhlášenou stravu u kontrolních orgánů.

Pokud nebude dítě v době své nepřítomnosti odhlášeno, jsou obědy za plnou cenu.

Při návratu po dlouhodobé nepřítomnosti je třeba stravu den dopředu přihlásit.

Další informace o provozu školní jídelny jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny nebo se  informujte přímo u vedoucího stravování.

Nastanou-li - změny v údajích strávníka (číslo účtu, bydliště apod.),  změnu obratem nahlaste vedoucí stravování.

Další informace o provozu jídelny jsou uvedeny v provozním řádu školní kuchyně nebo se informujte přímo u vedoucí stravování.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 237

msrajec@email.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Dalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text